Irina Shayk "nóng hơn lửa" trên GQ

Xuất hiện trên bất cứ ấn phẩm nào, Irina Shayk cũng giúp cho số báo đó bán chạy hơn. Và số báo tháng 6 tạp chí GQ Đức cũng vậy.


http://media.docbao.vn//assets/image_20120612/lua6.jpg